Tasques de manteniment

A Productos JV considerem que és molt important que els espais de treball estiguin sempre en bones condicions i que la maquinària estigui actualitzada. Per aquest motiu, aquesta passada Setmana Santa es va retirar una de les premses verticals i es van reubicar la resta per a optimitzar l’espai. La premsa que es va retirar es va desmuntar per tal que el gestor de residus pogués traslladar la ferralla juntament amb altres residus metàl·lics que teníem pendents de gestionar.