POLÍTICA DE RESPONSABILITAT CORPORATIVA

A PRODUCTES J. V., S. L. (en endavant “JV”) entenem la Responsabilitat Corporativa com el conjunt d’accions desenvolupades per construir relacions de confiança, estables, sòlides i de benefici mutu amb els nostres grups d’interès. El seu objectiu és establir els principis d’actuació i compromisos que marquen el nostre comportament socialment responsable i que es complementen amb la POLÍTICA DE LA QUALITAT I EL MEDI AMBIENT descrita en el següent apartat 5.3.

  1. Polítiques Anti-suborn: JV prohibeix estrictament el suborn i la corrupció de tota mena relacionats amb l’activitat professional de l’empresa. Els empleats descoberts participant en un cas de suborn o corrupció -generándolo o recibiéndolo- s’enfrontaran a mesures disciplinàries que poden incloure l’acomiadament, sancions econòmiques o processaments penals, segons la gravetat del cas i d’acord amb la legislació que sigui aplicable, incloent les pràctiques realitzades a través de tercers (agents o representants, venedors, clients, socis, proveïdors, etc..). Els empleats han de rebutjar, amb cortesia però amb contundència, qualsevol tipus de suborn, per subtil que sigui. És a dir, l’empleat ha d’evitar que els seus comentaris donin la impressió que pugui estar proposant o acceptant-lo. Cal fer saber a l’interlocutor que no volem facilitar o rebre cap tipus d’obsequi o tracte de favor, i que JV té polítiques estrictes referent a això i que podem perdre la feina si ens involucrem en conductes que violin aquests principis.

  2. Polítiques Ètiques: En JV ens comprometem a realitzar tots els nostres negocis amb honestedat, integritat, honradesa i responsabilitat, com a fonaments del nostre Codi de Conducta i Ètica Empresarial. En conseqüència, vam adquirir el compromís de rebutjar relacions comercials o professionals amb organitzacions que utilitzin el treball de menors o practiquin qualsevol tipus de discriminació o maltractament per raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió o una altra circumstància personal o social.También és vigilada i rebutjada tota actuació que pugui considerar-se extorsió, assetjament psicològic (mobbing) o assetjament sexual a la feina, tant si són verbals o físics, i amb ús o abús de poder o sense ell.Els recursos de l’empresa i / o tasques dels empleats tampoc poden utilitzar-se per contribucions o activitats polítiques. Òbviament, els empleats, durant el seu temps lliure i com a ciutadans amb drets privats, podran tenir i mantenir relacions amb fins polítics, si aquesta és la seva decisió, però sempre fora de l’horari laboral i de les activitats pròpies de l’empresa.

  3. Confidencialitat i Secret Professional: Els empleats de JV es comprometen a preservar la confidencialitat de la documentació i informació rebuda, directament o indirectament, ja sigui aquesta pròpia de JV o la confiada pels clients, requerint aquesta mateixa responsabilitat als seus proveïdors. Tampoc està permès treballar simultàniament en empreses que siguin competència de la nostra. JV també manté la confidencialitat de les dades personals de tots els seus empleats, facilitades exclusivament per a les gestions derivades de la seva relació laboral amb l’empresa.

  4. Protecció del Medi Ambient: JV compleix amb totes les normes aplicables al país en relació amb la protecció de medi ambient, la salut professional i la seguretat i vigila que els efectes de la fabricació de productes siguin els mínims possibles per a les persones i l’entorn , seguint una apropiada gestió i política de protecció del medi ambient i els principis de les Nacions Unides en la seva Iniciativa d’Pacte Global (UN Global Compact Initiative), així com les normatives de prohibició i declaració de substàncies sol·licitades per cada client. Quan JV hagi de treballar a les dependències del client seguirà també les seves regulacions preventives vigents.

  5. Política de Escalament per denúncies per deficiències ètiques: JV estableix un sistema d’escalament que permet a qualsevol treballador la possibilitat de denunciar qualsevol irregularitat detectada pel que fa als apartats anteriors, sense risc de represàlies de cap tipus, incloent la possibilitat de preservar el seu anonimat (a aquest efecte, poden utilitzar-se també les bústies de suggeriments).
    La persona designada en la nostra organització per rebre aquest tipus de denúncies és el responsable de Recursos Humans, qui ha d’atendre aquests comunicats amb total discreció, imparcialitat i contundència per preservar l’honorabilitat de l’empresa.