AVÍS LEGAL

Aquesta pàgina web és propietat de Productos JV, S.L., des d’ara EL TITULAR, domiciliat al C/ Compositor Bach, número 4 en el Pol. Industrial Can Jardí de Rubí amb CIF número B59559963 i Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 20.572, secc. General, Foli 1, Fulla 9.515, Inscripció 1.

La utilització d’aquest lloc web atribueix al navegant la condició d’usuari del lloc, la qual cosa implica l’adhesió a les presents condicions en la versió publicada en el moment que s’accedeixi al mateix. Per això, es recomana a l’usuari llegir les mateixes atentament cada vegada que accedeixi al lloc web. El titular podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, presentació i/o configuració del lloc web, així com alguns o tots els continguts, i modificar les condicions generals i/o condicions particulars requerides per a utilitzar els mateixos.

RESPONSABILITAT I GARANTIA

ACCÉS.- Amb caràcter general, els usuaris podran accedir al lloc web de forma lliure i gratuïta.

CONTINGUTS.- EL TITULAR es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els continguts que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà tal circumstància als usuaris, qui podran sofrir la pèrdua, si s’escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis. En conseqüència, EL TITULAR no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc web ni dels continguts, pel que la utilització dels mateixos per part de l’usuari es porta a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguin exigir-se responsabilitats al TITULAR en aquest sentit.

Queda prohibit transmetre o enviar a través de la web qualsevol contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics, o missatges que, en general, afectin o violin els drets del TITULAR o de tercers.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL.- Els drets de propietat intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, la seva marca del TITULAR, així com els vincles que s’estableixin des d’aquesta a altres pàgines web de qualsevol societat de les indicades anteriorment, són propietat exclusiva del mateix, tret que s’especifiqui una altra cosa. Solament per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització escrita del seu titular.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.- A efectes del disposat en la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, li informem que les dades personals que ens pogués facilitar durant la navegació pel nostre lloc web seran incorporades a un sistema de tractament de dades el responsable de les quals i titular és Productos JV, S.L. amb l’única finalitat de poder gestionar la seva petició, així com enviar-li informació tècnica, operativa i comercial, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o mitjà equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem del seu interès. L’usuari, en el cas que hagués facilitat la seva adreça de correu electrònic per a accedir a alguns dels nostres serveis podrà manifestar que no desitja rebre cap tipus de comunicació pel mitjà en qüestió, sempre que no estigui lligada estrictament a la finalitat per a la qual es va sol·licitar el servei.

En el cas de comunicacions comercials enviades a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l’usuari ens presta el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat per aquest mitjà. Així mateix, l’informem que pot exercir la revocació de la seva autorització sense efectes retroactius mitjançant escrit dirigit a l’adreça indicada més avall.

EL TITULAR es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los; i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia, complint amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives legalment establertes.

Així mateix, li informem que té vostè la possibilitat d’exercitar en tot moment i de manera gratuïta, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, en els termes especificats en la llei, conforme al procediment legalment establert, mitjançant escrit dirigit al TITULAR.

LEGISLACIÓ APLICABLE.- Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola.